סקר חדשות זמן אמת: הרוב המכריע של הציבור לא מאמין למידע ולנתונים שמציגים המומחים בתקשורת ומשרד הבריאות

הסקר חושף ש-86% מהציבור אינם מאמינים למידע הרפואי של מומחים בתקשורת ו-80% אינם מאמינים לנתוני משרד הבריאות. 72% לא מאמינים גם לגופים הבינלאומיים כמו ה-FDA וה-CDC. אחוז גבוה יותר מאמין לרופאי המשפחה ולרופאים בבתי החולים

הם יושבים מדי ערב באולפנים הערוצים השונים – המומחים שכולנו התרגלנו לראות כבר שנתיים. אבל סקר בנושא האמון במערכת הבריאות שנערך על ידי “חדשות זמן אמת” חושף שהרוב המכריע של הציבור איננו מאמין למידע בנושא הקורונה שמוצג על ידי המומחים הרפואיים בתקשורת.

הסקר נערך בין התאריכים 24 ל-29 בנובמבר בקרב 570 אנשים, ובדק את אמון הציבור במידע בנושא הקורונה שמועבר על ידי משרד הבריאות, רופאי המשפחה, רופאים בבתי חולים, גופים בינלאומיים כמו ה-FDA וה-CDC, ומומחים שמופיעים בתקשורת.

49% מהמשתתפים בסקר היו נשים ו-51% גברים, והגיל הממוצע היה 47 (טווח גילים 23-86).

 

תאמינו לרופא הילדים

המשתתפים נשאלו לגבי מידת האמון שלהם במידע בנושא הקורונה שמוצג על ידי גורמים רפואיים שונים. כפי שניתן להיווכח מתרשים מספר 1, מידת האמון שרוחש הציבור למידע שמציגים המומחים שמופיעים בתקשורת ולנתוני משרד הבריאות נמוכה ביותר: 86% מאמינים במידה מעטה עד מעטה ביותר למומחים בתקשורת, ו-80% מאמינים במידה מעטה עד מעטה ביותר בנתוני משרד הבריאות. לעומת זאת, מידת האמון במידע שמוסרים רופאי המשפחה גבוהה יחסית: 35% ענו כי מידת האמון שלהם ברופא המשפחה שלהם גבוהה עד גבוהה מאוד. 30% נוספים אמרו שמידת האמון שלהם ברופא המשפחה שלהם בכל הנוגע למידע בנושא הקורונה היא בינונית, ו-35% סומכים על המידע מרופא המשפחה באופן מועט עד מועט ביותר. מידת האמון במידע מרופאים בבתי החולים נמוכה יותר, אך עדיין גבוהה יחסית לזו שרוחש הציבור למשרד הבריאות ולמומחים: 20% רוחשים אמון רב עד רב מאוד, 26% אמון במידה בינונית, ו-54% מועט עד מועט מאוד.

בראיון לערוץ 13 בנושא חיסוני ילדים שנערך ב-22 בנובמבר אמרה ראשת שירותי בריאות הציבור ד”ר שרון אלרעי פרייס “לא צריך להאמין לממשלה ולמשרד הבריאות, אבל תאמינו לרופא הילדים שלכם”. המשתתפים בסקר הנוכחי לא נשאלו אודות מידת האמון שלהם כלפי רופאי הילדים, אך יש להניח כי היא תהיה גבוהה יחסית, בדומה למידת האמון שהם רוחשים לרופא המשפחה ולרופאים בבתי החולים.

אמון קצת יותר גבוה ביחס לנושאים אחרים

המשתתפים נשאלו גם על מידת האמון שלהם ביחס לנושאי רפואה אחרים (סולם שבין 1 ל-5). כפי שניתן לראות בתרשים מספר 2 – באופן עקבי, מידת האמון שמפגין הציבור ביחס למידע הקשור לנושאי הקורונה נמוכה יותר לעומת מידת האמון במידע על נושאים אחרים. זאת, עבור כלל הגורמים במערכת הבריאות. 

נשים מאמינות למומחים פחות מגברים

בפילוח לפי מגדר התקבלו תוצאות מעניינות. כפי שניתן להיווכח מתרשים מספר 3, באופן עקבי נראה כי מידת האמון של נשים כלפי גורמי מערכת הבריאות השונים נמוכה יותר לעומת זו של גברים. עבור רופאי המשפחה והרופאים בבתי החולים לא מדובר בהבדלים מובהקים. לעומת זאת, עבור הגורמים הבאים: גופים בינלאומיים כמו ה-FDA וה-CDC, משרד הבריאות ומומחים המתראיינים בתקשורת, מדובר בהבדלים מובהקים בין המגדרים. כלומר, נשים מאמינות פחות לגורמים האלה. האם מדובר באינטואיציה נשית, או בסיבה אחרת לממצאים האלה? 

האמון במערכת הבריאות צנח לשפל חסר תקדים

אמון ברופאים מוגדר כמצב שבו המטופל מאמין בכך שהרופא ידאג לאינטרסים שלו. קיים קשר הדוק בין אמון המטופל ברופא לבין הרצון של המטופל להיות מעורב בקבלת ההחלטות ביחס לטיפול. מרכיב האמון הינו קריטי ליחסי רופא-מטופל, שכן איכות הקשר ביניהם יכולה להשפיע על פרמטרים כגון פנייה לטיפול, היענות לקבלת טיפול, החלמה ושיפור קליני. אמון ברופא הוא תנאי לשביעות רצון גבוהה יותר של המטופל, אשר קשורה להיענות גבוהה יותר לטיפול הרפואי המומלץ על-ידי הרופא.

מחקרים קודמים הראו שהאמון של הציבור ברופאים גבוה יחסית, גם כאשר האמון שלהם במערכת הבריאות באופן כללי נמוכה, אך כעת נראה כי האמון צנח לנקודת שפל חסרת תקדים גם כשמדובר ברופאים. כך, בסקר שנערך בשנת 2017 על-ידי המכון הלאומי לחקר מדיניות הציבור, נמצא כי 61% מהמשתתפים נותנים אמון ברופאים בקהילה במידה רבה עד רבה מאוד, ו-39% נותנים אמון ברופאים בבתי החולים במידה רבה עד רבה מאוד. לעומת זאת, בסקר הנוכחי כאמור, 35% מהנשאלים דיווחו כי הם מאמינים לרופא המשפחה במידה רבה עד רבה מאוד, ו-20% אמרו שהם מאמינים לרופא בבית חולים במידה רבה עד רבה מאוד. האמון במערכת הבריאות נמוך עוד יותר, ונראה כי השנתיים האחרונות הובילו לחוסר אמון כמעט מוחלט מצד רוב הציבור.[1] כל ההבדלים בין אמון לגבי נושא הקורונה לעומת האמון לגבי נושאים אחרים הם מובהקים ברמת מובהקות p<0.001

 [2] עבור גופים בינלאומיים, נתוני משרד הבריאות ומומחים שמופיעים בתקשורת, ההבדלים בין גברים לבין נשים הם מובהקים ברמת מובהקות p<0.01.

 
כתבה של חדשות זמן אמת , כותבת אנה גרסימנקו

השאר תגובה

נא להזין את ההערה שלך!
נא להזין את שמך כאן